U luistert naar Johann Sebastian Bach suite BWV1067 ,versie voor strijkers, ouverture.

Cv
Cd's
Galery
Links
Furor Musicus
Links
Contact
Home
Regnier Nicolas

Begeisterung ist ein Feuer, das die Innenwelt in Fluß erhält. Aber Vernunft muß ihr die Gußform richten, in die sich das geschmolzene Metall ergießt. (Otto von Leixner, 1847 - 1907)


CV english Click for the english version.
Contact Furor Musicus of Antoinette Lohmann

Furor Musicus werd in 2008 door Antoinette Lohmann opgericht. De groep legt zich voornamelijk toe op de uitvoering en registratie van onbekend, veelal Nederlands 17e & 18e eeuws repertoire op historische instrumenten en het noodzakelijke historisch onderzoek dat daarmee gemoeid is, zonder mee te willen deinen op reeds ontstane tradities en gewoontes binnen de historische uitvoeringspraktijk..

De naam Furor Musicus is ontleend aan de term Furor Poeticus, een Latijnse uitdrukking die verwijst naar het fenomeen poëtische (of artistieke) inspiratie in de literatuur uit de Griekse en Romeinse Oudheid. Het woord furo(r) refereert aan een staat van intense opwinding, soms grenzend aan waanzin. De term Furor Poeticus refereert aan het vermogen om geïnspireerd te raken en anderen te inspireren. Inspiratie (letterlijk: adem) is een staat van verrukking van de geest die boven talent en bewustzijn uitstijgt. Poëtische, artistieke inspiratie wordt vaak omschreven als een staat waarin de dichter (of de musicus) passief en onbewust wordt geleid door een hogere macht, hetgeen tot de conclusie zou kunnen leiden dat inspiratie en vaardigheid tegenstrijdig of onverenigbaar zouden zijn, maar er is geen bewijs voor dat de Griekse dichters in de Oudheid deze mening waren toegedaan. Integendeel, in de Oudheid werd juist evenveel belang aan ambacht (vaardigheid) als aan inspiratie toebedeeld. Er werd verschil gemaakt tussen poëtische inspiratie; een tijdelijke staat van zijn, veroorzaakt door een kracht die op zijn minst ogenschijnlijk van buitenaf kwam, en poëtisch genie; de permanente kwaliteit en vaardigheid van de dichter. Om dit naar de muziek terug te brengen: zelfs tot ver in de achttiende eeuw werd muziek niet in de eerste plaats als een kunst beschouwd, maar als een ambacht. Baillot beschrijft zelfs nog in zijn vioolmethode van 1835 dat inspiratie pas tot een passende uitvoering kan leiden wanneer de musicus ook over de kennis en de vaardigheden beschikt waarmee hij deze inspiratie in overeenstemming met het onderwerp vorm kan geven. Dit is waar vaardigheden, kennis en inspiratie samenkomen en wat in de naam Furor Musicus wordt weerspiegeld.

Als sprake is van inspiratie, van binnenuit of van buitenaf, raakt furor de componist, de uitvoerenden en de luisteraar.
Een geïnspireerd compositie kan niet zonder geïnspireerde uitvoerders en geïnspireerde luisteraars.
CD's: zie CD-pagina
https://m.facebook.com/FurorMusicus/ Maerten van Heemskerk

Maerten van Heemskerk: De heilige Lucas schildert de Madonna (1532). De man achter de schilder verbeeldt vermoedelijk de 'dichterlijke' inspiratie: met zijn rechterhand leidt hij de hand van de schilder.

Webdesign Jeroen Hoogeveen