}
Cv
Cd's
Gallery
Links
Furor Musicus
Links
Contact

 

Home For more information, mail to: fidelkram@yahoo.com
Fidelkramachtergrond
Fidelkråm Stink im August
Fidelkråm Stink im August 

Fidelkråm werd in 2021 opgericht door fiedelaars Polleke Saitenkratzer en Räuber Kneißl. Zij vonden elkaar in hun gemeenschappelijke interesse in de orale muzikale tradities in zowel het heden als het verleden. Wij betreden hiermee feitelijk een ongeletterde wereld, een wereld waarin weinig tot niets werd gedocumenteerd. Een wereld die wij dus moeten reconstrueren, of zelfs construeren, omdat we te weinig weten..
Fidelkråm speelt op instrumenten die in de volkse culturen van de 17e en 18e eeuw werden gebruikt, en waarvan sommigen nog steeds in gebruik zijn, zoals een klompviool, een boerenviool, een Sorbische Grobfidel en een Bas Ploschperment (draagbas). Leest U verder in PDF’s…..

Fidelkråm was founded in 2021 by fiddlers Polleke Saitenkratzer en Räuber Kneißl. They found each other in their common interest in the oral musical traditions of both the past and the present. This means we are basically entering an illiterate world, a world in which little or nothing was documented. Thus, we have to reconstruct, or rather construct this world, as we know too little.

Fidelkråm is playing on instruments that were used in the lesser educated circles of the 17th and 18th centuries, some of which are still in use today, such as a clog violin, a farmer’s violin, a Sorbian Grobfidel and a Bass Ploschperment (portable bass). The text continues in the PDF’s…