U luistert naar David Petersen, sonate nr. 3 uit de "Speelstukken", opgenomen in opdracht van het nationaal instrumentenfonds.

Home

Cv
Cd's
Gallery
Furor Musicus
Links
Contact

 

CV english Click for the english version.

Download kort CV-Nederlands
Download lang CV-Nederlands
Download short CV-English
Download long CV-English
Download About me as a teacher-Engels/Nederlands


Antoinette (Amsterdam 1969) studeerde viool, altviool en barokviool aan het Amsterdams Conservatorium. Zij is altijd actief geweest op uiteenlopende muzikale terreinen, van salonmuziek tot Argentijnse tango, van
muziektheater  tot hedendaagse muziek en van barok tot volksmuziek. Als freelancer heeft Antoinette bij talloze ensembles en orkesten gespeeld.
Thans is zij vooral actief op het terrein van de historische uitvoeringspraktijk op viool, altviool. Daarnaast legt zij grote interesse aan de dag voor minder gangbare instrumenten, zoals de viola d'amore, de viola pomposa en de tenorviool. Zij heeft een voorliefde voor onbekend repertoire, met een speciale voorliefde voor Nederlands repertoire. Sinds enige jaren is zij ook een pleitbezorger van nieuw gecomponeerde muziek voor oude instrumenten.

Zij bracht CD's uit met ondermeer de sonates voor piano en viool van Joseph Martin Kraus, van Margarethe Danzi, fagotkwartetten van Franz Danzi en Franz Krommer, composities van Belle van Zuylen en 17e eeuwse Nederlands repertoire.

In 2008 richtte Antoinette haar eigen groep op, Furor Musicus. Met deze groep bracht zij verschillende opnamen uit, waaronder de vioolsonates opus 1 & 2 van de 18e eeuwse Nederlandse barokcomponist Jacob Nozeman en een CD met bewerkingen en reconstructies van werk van J.S.Bach. Een CD met 17e eeuws Duits repertoire zal binnenkort uitkomen bij het label Globe.

Antoinette is als docent barokviool,-altviool en historische documentatie verbonden aan het Utrechts Conservatorium en is daarnaast ook de kerndocent van de Afdeling Historische Uitvoeringspraktijk. Een paar maanden per jaar is zij actief betrokken bij de ontwikkeling van de historische uitvoeringspraktijk in Zuid-Afrika, zowel als in de concertpraktijk als in het onderwijs.


Over Antoinette als leraar.

Sinds de jaren '70 is de Historisch Geïnformeerde Uitvoeringspraktijk niet meer weg te denken in West-Europa, noch aan de Muziekinstituten, noch in de concertzalen. Echter, na zovele jaren van ontwikkeling in deze richting lijkt het erop dat zich inmiddels ook hier tradities ontwikkeld hebben, aan de ene kant onontkoombaar, aan de andere kant betreurenswaardig, omdat twijfel onderzoek en onderzoek toch de bakermat vormen van HIPP.
  Antoinette Lohmann is een fanatieke onderzoekster, zowel in relatie tot instrumenten en stokken als in relatie tot geschreven historische bronnen. In de lessen betrekt zij haar studenten bij haar eigen onderzoek, deelt haar bevindingen met hen en probeert hen tegelijkertijd aan te moedigen en uit te dagen zelf onderzoek te doen en niet klakkeloos de gevestigde tradities na te volgen. In de les moet kennis van de tradities hand in hand gaan met nieuwe inzichten op basis van nieuwe en ook eigen onderzoeksresultaten.
  Barokvioolstudenten worden ertoe aangemoedigd minstens een jaar bijvak barokaltviool te doen. De HKU beschikt over 2 barokaltviolen.

Webdesign Jeroen Hoogeveen